Om VIVA

VIVA Communication stöttar företag och organisationer med deras närvaro i sociala kanaler och online. Tjänsterna omfattar föreläsningar inom sociala medier, strategi, redaktionellt innehåll och planering för både webb och sociala kanaler, social kundtjänst och krishantering, bloggresor, sociala kampanjer, content marketing, etc.

Vi kan hjälpa er med:
Framtagning av:
– social mediastrategi
– webbstrategi (SEO, SEM)
– kommunikationsstrategi (som stöd till social mediastrategin)
– varumärkesstrategi (som stöd till social mediastrategin)
– redaktionell plan för de sociala kanalerna
– grafik, bild, film och textmaterial till online och offlinemedia

Föreläsningar och praktiska kurser i sociala medier (tex. Facebook, Twitter, YouTube)
Planering och genomförande av blogg- och pressresor
Pressbearbetning i samband med blogg- och pressresor
Rådgivning och praktisk hjälp med MyNewsDesk

Idé, planering och genomförande av kampanjer
Idé, planering och genomförande av evenemang (TuristHack, tweetups, bloggträffar)
Idé, planering och genomförande av  spel och tävlingar i de sociala kanalerna (kopplat till kampanjer och andra kommunikationsinsatser)

Testning och verifiering av applikationer och funktioner samt rapportering
Implementering av innehåll i befintlig webbstruktur/CMS
Usability
Social kundtjänst
Social krishantering

Praktisk hjälp med uppdateringar och kopplingar i de sociala kanalerna – ”support”
Praktisk hjälp med uppdateringar och testning av webbsidor – ”support”
Bevakningstjänster – realtidsbevakning, planering, uppföljning
Genomförande av den redaktionella planen