Projekt

Matbloggspriset!
I år är VIVA med och driver Matbloggspriset. Dessutom är vi sponsor för kategorin Bästa Pod. För första gången har vi kopplat omröstningen i kategorin Folkets Val till välgörenhet. Gå in, rösta på din favorit och hjälp samtidigt unga familjer som har det svårt! Pengarna från omröstningen kommer att gå till mat. Tack för ditt bidrag, det ger en godare jul!
Mer information om detta projekt hittar du här.

Botnia-Atlantica – Kvarken på webben
Botnia-Atlanticaprojektet syftar till att öka integrationen och samverkan inom Botnia-Atlanticaområdet (Norra Norge, Sverige, Finland) för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling inom turismen. Tillsammans med SveDest håller vi en serie workshops på temana destinationsutveckling, synlighet på webben och i de sociala kanalerna samt att skriva för webben. I uppdraget ingår även besök på plats samt löpande support.
Botnia-Atlantica

Västsvenska Turistrådet
För Västsvenska Turistrådets räkning har vi tagit fram strategi, redaktionella planer och skötte löpande uppdateringarna i de sociala kanalerna (Facebooksidorna och bloggarna). Dessutom tog vi fram och organiserade tävlingar på Facebook, bloggresor och event.
Exempel på bloggresa: Skaldjursresan
Exempel på bloggevent: Matbloggsprisetlunchen
Exempel på event: TuristHack

Destination Läckö-Kinnekulle
För Destination Läckö-Kinnekulles räkning genomförde vi en matbloggsresa på temat löjrom. I kombination med bloggresan bearbetade vi även lokal- och fackpress vilket resulterade i ett antalartiklar, radio- och TV-reportage.
Läs mer om Löjromsresan här.

Björholmens Marina
För Björholmens Marinas räkning har vi hållit föreläsning, tagit fram strategi, redaktionell plan och en fototävling för Facebooksidan samt hjälpt till med löpande support.

Göta Kanalnätverket
För företagarna utmed Göta Kanal har vi hållit föreläsningar och workshops på temat sociala medier för turismnäringen.

Hornborganätverket
För företagarna i området runt Hornborgasjön har vi hållit föreläsningar och workshops på temat sociala medier för turismnäringen.

Sotenäs Turism
För företagarna i Sotenäs har vi hållit föreläsningar och workshops på temat sociala medier för turismnäringen.

Trelleborg Näringsliv & Turism
För Trelleborgs Näringsliv & Turism har vi hållit föreläsningar och workshops på temat sociala medier för turismnäringen.

Funäs Resort
Vi har tagit fram texter till Funäs Resort digitala annonser samt skött publiceringen.