Tjänster

Bloggsresor och bloggevent
VIVA har arrangerat ett antal bloggresor och bloggevent i syfte att lyfta en destination, ett företag eller ett evenemang. Dessa har varit mycket uppskattade både hos uppdragsgivarna och hos de deltagande bloggarna eftersom ger bra publicitet till en relevant målgrupp.

Nedan listar vi några exempel på bloggresor och event som vi genomfört.

– Matbloggsprisets bloggträff
– Löjromsresan
– Skaldjursresan
– Matbloggsprisetlunchen
– Årets första hummerlunch

Social mediastrategi
Det är viktigt att förstå det övergripande syftet med företagets närvaro i de sociala kanalerna, målgrupp, tonalitet, etc. för att kunna göra en lyckad satsning. Ett antal mål och mätpunkter bör också sättas upp för att mäta och följa upp.

VIVA hjälper företag att:
– ta fram en strategi för närvaron i de sociala kanalerna
– sätta tonalitet och innehåll
– hjälpa till att organisera ett redaktionellt råd
– ta fram underlag för en redaktionell plan

Social kundtjänst
Allt fler kunder vänder sig till företagens sociala kanaler för kundtjänstärenden.

VIVA hjälper företag att:
– ta fram en strategi
– sätta tonalitet och innehåll
– sätta ihop en organisation för den sociala kundtjänsten.

Läs mer om social kundtjänst här.

Social krishantering
När en kris inträffar gäller det att vara väl förberedd. Även i de sociala kanalerna. Allt fler kunder vänder sig till dessa kanaler för att få information.

VIVA hjälper företag att:
– ta fram en strategi
– sätta tonalitet och innehåll
– sätta ihop en organisation för den sociala krishanteringen.

För mer information, maila oss på info@vivacommunication.se.